Pociąg miododajnych rozmaitości

Klub Seniora w Mysłakowicach, w którego imieniu działał Gminny Ośrodek Kultury w Mysłakowicach, zrealizował projekt pod nazwą: „Pociąg Miododajnych Rozmaitości”. Celem projektu było zwiększenie świadomości lokalnej społeczności- mieszkańców Gminy Mysłakowice, w zakresie zmian klimatu i ochrony bioróżnorodności oraz pożytecznych i różnorodnych roślin.

Projekt obejmował następujące działania: organizację trzech spotkań edukacyjnych zwiększających wiedzę na temat zmian klimatycznych oraz poruszających tematykę bioróżnorodności. Podczas spotkań miała miejsce tzw. edukacja pod chmurką- emisja filmów i prezentacji na temat ochrony środowiska, materiały zostały użyczone od zaprzyjaźnionych instytucji. Ponadto odbyły się warsztaty ekologiczne, w ich trakcie w wagonach pociągu wykonanego z palet sadzono rośliny i zioła przyjazne dla owadów zapylających.

Korzyścią dla społeczności lokalnej jest zwiększenie wiedzy w zakresie zachodzących i odczuwalnych zmian klimatycznych. Działania nasadzeniowe przyczyniły się do ochrony bioróżnorodności, a w miejscach kwitnących roślin pojawiło się nowe życie- owady zapylające i inne organizmy. W działaniach projektowych uczestniczyło 50 osób.

Wszystkie działania odbyły się w ramach projektu „Pociąg miododajnych rozmaitości”, dofinansowanego ze środków Programu „Działaj Lokalnie” Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce praz Ośrodek Działaj Lokalnie LGD Partnerstwo Ducha Gór.

 

______________________________________________
Wytworzył: LGD Partnerstwo Ducha Gór | Julia Kopczyk
Udostępnił: Julia Kopczyk
Opublikowano:  27.04.2022 r.

Programy PAFW

dl programy