Wieś z klimatem

Grupa nieformalna „Trzcińsko” oraz działające w jej imieniu Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne FAKTOR zrealizowali projekt pod nazwą „Wieś z klimatem”. Miał on na celu podniesienie wiedzy nauczycieli i młodzieży w szkole w Janowicach Wielkich – w zakresie ochrony klimatu, eko-upraw, stosowania środków czystości DIY. Projekt odpowiadał na potrzebę edukacji ekologicznej od podstaw, w tym naturalnych form upraw, kompostowania, własnego wytwarzania dobrej jakości i bogatej ziemi pod uprawy, czy też zmniejszenia używania chemicznych środków czystości i kosmetyków. Równie duża była potrzeba bezpośredniego spotkania mieszkańców, spowodowana długotrwałą izolacją w związku z pandemią Covid-19.

W ramach realizacji projektu odbyły się spotkania edukacyjne z nauczycielami szkoły w Janowicach Wielkich w zakresie ochrony klimatu i edukacji ekologicznej. Zostały przeprowadzone dwa warsztaty ekologiczne z dwoma grupami uczniów. Pierwszy z warsztatów to „Naturalne ogrodnictwo – permakultura i kompostowanie”. Na terenie szkoły została zbudowana pokazowa grządka permakulturowa, założono również pokazowy kompostownik. Druga grupa uczniów uczestniczyła w warsztacie pn. „Naturalne środki czyszczące DIY i kosmetyki”, każdy uczestnik warsztatów wykonał mydło jako podstawę do środków czystości i kosmetyków, by ograniczyć ilość środków chemicznych.

Po raz pierwszy zostały podjęte tematy ochrony środowiska i klimatu w Rudawach Janowickich oraz gminie. Poruszenie tych tematów to zaledwie kropla w morzu, ale równocześnie konieczny pierwszy krok w celu edukacji klimatycznej, która praktycznie nie istnieje w publicznym przekazie oraz w szkołach. Dzięki tym działaniom więcej osób zaangażowało się w czynne przeciwdziałanie zmianom środowiska i klimatu.

Wszystkie działania odbyły się w ramach projektu „Wieś z klimatem”, dofinansowanego ze środków Programu „Działaj Lokalnie” Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce praz Ośrodek Działaj Lokalnie LGD Partnerstwo Ducha Gór.

 

______________________________________________
Wytworzył: LGD Partnerstwo Ducha Gór | Julia Kopczyk
Udostępnił: Julia Kopczyk
Opublikowano: 27.04.2022 r.

Programy PAFW

dl programy