Na dożynkową nutę

Głównym celem projektu pn. „Na dożynkową nutę” wykonanego przez Stowarzyszenie Ścięgny moja wieś była integracja społeczności lokalnej przez udział w przygotowaniu oraz uczestniczenie w wydarzeniu „Na dożynkową nutę”. Ponadto udało się zintegrować młodzież poprzez pracę nad filmem dokumentującym projekt oraz środowiska twórcze, reprezentujące kulturę ludową. Społeczność wsi liczy około tysiąca osób, ale liczba mieszkańców stale rośnie, dlatego ich integracja była tak ważna, zwłaszcza w tym trudnym czasie jakim jest pandemia.

Realizacja projektu zaczęła się od spotkania organizacyjnego oraz przydziału poszczególnych zadań. Zostało zaproszonych siedem zespołów oraz goście honorowi. Przygotowano również plakaty ogłoszenia, afisze i zaproszenia. Członkowie stowarzyszenia zajęli się również upieczeniem ciast i przygotowaniem posiłków. Kolejnym etapem było przygotowanie miejsca, ustawiono stoły, ławy, oraz zmontowano scenę. Podczas wydarzenia odbyły się koncerty zaproszonych zespołów, konkursy przypominające zwyczaje związane z dożynkami np. ośpiewanie wieńców dożynkowych, wspólne biesiadowanie, czy też zabawa taneczna. Została również sporządzona dokumentacja projektu w postaci zdjęć i filmików, przeprowadzono także wywiady.

Odbiorcami projektu była przede wszystkim lokalna społeczność, która zintegrowała się poprzez zabawę, wspólną pracę, spotkanie i tworzenie wspólnego dobra.

Wszystkie działania odbyły się w ramach projektu „Na dożynkową nutę”, dofinansowanego ze środków Programu „Działaj Lokalnie” Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce praz Ośrodek Działaj Lokalnie LGD Partnerstwo Ducha Gór.

 

______________________________________________
Wytworzył: LGD Partnerstwo Ducha Gór | Julia Kopczyk
Udostępnił: Julia Kopczyk
Opublikowano:  27.04.2022 r.

Programy PAFW

dl programy