Wokół komina po cowidzie

Koło Gospodyń Wiejskich w Bobrowie i Wojanowie w ramach programu Działaj Lokalni zrealizowało projekt pod nazwą „Wokół komina po cowidzie”. Odpowiadał on na potrzebę integracji mieszkańców   sołectwa Wojanów-Bobrów, spowodowaną długotrwałą izolacją, spowodowaną pandemią Covid-19. Zmniejszenie poczucia izolacji i ponowna integracja aktywnej wcześniej grupy mieszkańców sołectwa było głównym celem projektu.

Projekt obejmował organizację trzech jednodniowych wycieczek krajoznawczych podczas których zwiedzano atrakcje turystyczne najbliższej okolicy.
Pierwsza wycieczka autokarowa odbyła się do Bukowca i Kowar, uczestnicy zwiedzili Kowarską Starówkę, Muzeum Sentymentów, Park Miniatur Zabytków Dolnego Śląska oraz Ornamental Farm w Bukowcu. Podczas drugiej wycieczki, uczestnicy zwiedzali Jelenią Górę. Dzięki spacerowi po starówce, obejrzeniu wnętrz  Kościoła Łaski i wizycie w Muzeum Karkonoskim poznali dzieje stolicy Karkonoszy i regionu. Kolejnym punktem programu było zwiedzanie  Cieplic – poznanie dziejów tego najstarszego na Dolnym Śląsku  uzdrowiska i jego licznych zabytków. Ostatnia wycieczka odbyła się bliżej komina – uczestnicy zwiedzali najbliższą okolicę, w pierwszej kolejności uczestnicy wycieczki poznali historię pałacu i parku w Wojanowie. Drugim punktem na mapie zwiedzania był Pałac Łomnica, trzecim miejscem w planie był kościół ewangelicki przeniesiony z Rząśnika

Do grupy odbiorców projektu należeli przede wszystkim członkowie Koła Gospodyń Wiejskich w Bobrowie i Wojanowie, a także seniorzy z tych wsi. Łącznie w wycieczkach wzięło udział ponad 50 osób. Podczas wycieczek nawiązały się nowe znajomości oraz rozluźniły się więzi społeczne. Zwiększyła się aktywność mieszkańców wsi, głównie seniorów.

Wszystkie działania odbyły się w ramach projektu „Wokół komina po cowidzie” dofinansowanego ze środków Programu „Działaj Lokalnie” Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce praz Ośrodek Działaj Lokalnie LGD Partnerstwo Ducha Gór.

 

______________________________________________
Wytworzył: LGD Partnerstwo Ducha Gór | Julia Kopczyk
Udostępnił: Julia Kopczyk
Opublikowano: 27.04.2022 r.

Programy PAFW

dl programy