Tradycyjne wypieki u Konopki

W ramach projektu postawiono, gliniany piec chlebowy w trzystuletnim, odrestaurowanym domu przysłupowym. Piec jest nieodpłatnie udostępniany lokalnej społeczności. Jest to nawiązanie do tradycji wypiekania chleba na wsi – kiedyś nie każdy miał swój piec i pieczenie chleba było jednym z wielu czynników integrujących lokalną społeczność. Dzięki realizacji projektu „Tradycyjne wypieki u Konopki” lokalna społeczność może korzystać z możliwości tradycyjnego wypieku chleba oraz warsztatów pieczenia chleba.

 

Wnioskodawca: p. Bogusława Deja

Termin realizacji projektu: sierpień 2013 - styczeń 2015

Gmina: Jeżów Sudecki

Całkowita wartość projektu: 15 650, 93 zł

Kwota dofinansowania: 12 372, 57 zł

MAŁE PROJEKTY