Marczyce - dawniej i dzisiaj

Powstanie wydawnictwa pt: "Marczyce dawniej i dzisiaj. Monografia historyczo-kulturowa" miało na celu zintegrowanie społeczności lokalnej oraz zwiększenie świadomości historyczno-kulturowej mieszkańców Marczyc. W konsekwencji następuje poprawa jakości życia mieszkańców – świadomi wartości miejsca, w którym żyją – wspólnie działają na rzecz jego rozwoju. W ramach pracy nad projektem należało zebrać, przestudiować i przetłumaczyć dostępne dokumenty świadczące o historii wsi sprzed i po 1945 roku, które znajdują się obecnie w Państwowym Archiwum w Jeleniej Górze, w Urzędzie Gminy w Podgórzynie oraz w parafiach w Podgórzynie i Sobieszowie. Informacje te zostały uzupełnione o materiały dostępne w internecie, literaturze ogólnodostępnej znajdującej się w Książnicy Karkonoskiej i w bibliotekach oraz w innych wydawnictwach. Całość dostępnej, spisanej historii została poszerzona o wywiady z mieszkańcami Marczyc, którzy wprowadzili się do wsi po 1945 roku. Tekst został zilustrowany zdjęciami dokumentującymi historię tego miejsca i jego mieszkańców.

 

Wnioskodawca: p. Zdzisław Ratajski

Termin realizacji projektu: paździenrik 2012 - czerwiec 2013

Gmina: Podgórzyn

Całkowita wartość projektu: 21 660, 85 zł

Kwota dofinansowania: 15 152 zł

MAŁE PROJEKTY