Park zabaw w Karpaczu

Projekt został zrealizowany w celu stworzenia miejsca do aktywnego spędzania czasu wolnego dla dzieci, młodzieży, osób starszych oraz osób niepełnosprawnych. Inwestycja przyczyniła się do pogłębienia integracji mieszkańców, budowania kontaktów społecznych oraz lepszego rozwoju motorycznego i psychofizycznego dzieci i młodzieży. Poprawie uległa także estetyka i funkcjonalność centrum miasta. W ramach realizacji projektu oczyszczono i uporządkowano teren, wykonano nawierzchnie, zakupiono i zamontowano interaktywne urządzenia rekreacyjne oraz elementy małej architektury i ogrodzenia.

 

Wnioskodawca: Gmina Karpacz

Termin realizacji projektu: marzec - sierpień 2014

Całkowita wartość projektu: 235 073, 32 zł

Kwota dofinansowania: 153 192 zł

ODNOWA I ROZWÓJ WSI