Karkonoskie Tajemnice

W ramach realizacji projektu zakupiono wyposażenie i sprzęt do obiektu Karkonoskie Tajemnice: 25 tabletów multimedialnych, namiot wystawowy z wyposażeniem, ploter laserowy, 2 gabloty wystawowe , makieta Pogórza Karkonoskiego, Diorama z legend o Duchu Gór oraz zabezpieczono środek transportu – samochód reklamowy. Zostało także utworzone stanowisko pracy – pracownik ds. marketingowych. Operacja spowodowała wzrost atrakcyjności obiektu i jego konkurencyjności, co bezpośrednio przekłada się na wzrost zatrudnienia w Karkonoskich Tajemnicach.

 

Wnioskodawca: "Karkonoskie tajemnice" Aneta Siedzaka Jakub Paczyński s.c.

Termin realizacji projektu: grudzień 2014

Gmina: Karpacz

Całkowita wartość projektu: 188 990 zł

Kwota dofinansowania: 84 811 zł

TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW