Rodzinna Przystań Turystyczna „Pod Witoszą”

 Tytuł: Rodzinna Przystań Turystyczna „Pod Witoszą”

Beneficjent: Anna Gliwa

Gmina: Podgórzyn

Miejscowość: Staniszów

Okres realizacji projektu: 2019-2021

Kwota dofinansowania: 80 000,00 zł

Cel projektu: utworzenie 1 miejsca pracy poprzez podejmowanie działalności gospodarczej.

Krótki opis: utworzenie miejsca noclegowego, poprzez wybudowanie domku rekreacji indywidulanej wraz z galerią zdjęć miejsc o szczególnym znaczeniu historycznym dla wsi Staniszów.