Domek Turystyczny "Ciszyca" wraz ze ścieżką edukacyjną

Tytuł: Domek Turystyczny "Ciszyca" wraz ze ścieżką edukacyjną

Beneficjent: Rajmund Żuryński

Gmina: Mysłakowice  

Miejscowość: Kostrzyca

Okres realizacji projektu: 2019-2021

Kwota dofinansowania: 80 000,00 zł

Cel projektu: utworzenie 1 miejsca pracy poprzez podejmowanie działalności gospodarczej.

Krótki opis: utworzenie miejsca noclegowego, poprzez wybudowanie domku tematycznego „Ciszyca” w obrębie zespołu pałacowo-parkowego „Ciszyca” wraz ze ścieżką edukacyjną.