Domek "Bukowa Chatka" i Ekomuzeum "Stara Kuchnia"

Tytuł projektu: Domek „Bukowa Chatka” i Ekomuzeum „Stara Kuchnia”

Beneficjent: Anna Chorostil

Gmina: Mysłakowice

Okres realizacji projektu: 2018 - 2020

Kwota Dofinansowania: 80 000,00 zł

Cel projektu:  Stowrzenie 1 miejsca pracy dla osoby bezrobotnej poprzez podejmowanie dzialaności gospodarczej. 

Krótki opis: wybudowanie jednorodzinnego domku noclegowego w pełni wyposażonego (zakupiono materiały budowalne, materiały instalacyjne, elektryczne; meble sypialniane i kuchnenne; wykonanie drewnianego znaku wskazującego atrakcje turystyczne; wykonanie pojazdu; zakup zbiornika na deszczówkę, zakup nasior, sadzonek drzew, budek lęgowych dla ptaktów i domków dla owadów) dla 8 osób. Budynek jest ogrzewany za pomocą ekologicznego kotła na paliwo stałe piątej klasy.