Utworzenie Pracowni Mebli Tradycyjnych w Podgórzynie

Tytuł projektu: Utworzenie Pracowni Mebli Tradycyjnych w Podgórzynie

Beneficjent: Grzegorz Gruszczyński

Gmina: Podgórzyn

Miejscowość: Podgórzyn

Okres realizacji projektu: 2018 - 2019

Kwota Dofinansowania: 80 000,00 zł

Cel projektu: utworzenie 1 miejsca pracy poprzez podejmowanie działaności gospodarczej.

Krótki opis: utworzenie Pracowni Mebli Tradycyjnych w Podgórzynie, w którym świadczone są usługi stolarskie. Działalność wyposażono w pilarki, wyrzynarki, odkurzacze,szlifierki, wiertarki, narzędzia ręczne, dłuta, ryce, nacinaki.