Szklarska Poręba w tradycjach walońskich

Tytuł: Szklarska Poręba w tradycjach walońskich - utworzenie miejsca noclegowego dla osób niepełnosprawnych

Beneficjent: Agnieszka Sawicka

Gmina: Szklarska Poręba

Miejscowość: Szklarska Poręba

Okres realizacji projektu: 2018

Kwota dofinansowania: 80 000,00 zł

Cel projektu: utworzenie 2 miejsc pracy, utworzenie miejsca noclegowego dla osób niepełnosprawnych.

Krótki opis: wybudowano 4 osobowy dom, zawierający w sobie do 10 miejsc noclegowych, dostosowany przede wszystkim do grupy defaworyzowanej jaką są osoby niepełnosprawne ruchowo.