Usłysz! - turystyka dla wszystkich

Tytuł: Usłysz! Turystyka dla wszystkich

Beneficjent: Jolanta Kozdra

Gmina: Piechowice

Miejscowość: Piechowice

Okres realizacji projektu: 2018 - 2019

Kwota dofinansowania: 80 000,00 zł

Cel projektu: utworzenie 1 miejsca pracy. 

Krótki opis: utworzenie możliwości turystycznych i atrakcji dla grupy defaworyzowanej jaką jest grupa osób głuchych i słabosłyszących. Z tego też powodu zakupiono w projekcie sprzęt audio Tour Guide, który pozwala na korzystanie w pełni z oferty turystycznej. Dzięki temu prowadzenie wycieczek jest w pełni słyszalne, ale równocześnie ograniczające hałas.