Zobaczyć więcej - przebudowa infrastruktury turystycznej poprzez wyznaczenie nowych punktów widokowych na terenie gminy Karpacz

Tytuł: Zobaczyć więcej - przebudowa infrastruktury turystycznej poprzez wyznaczenie nowych punktów widokowych na terenie gminy Karpacz.

Beneficjent: Ochotnicza Straż Pożarna w Karpaczu

Gmina: Karpacz

Miejscowość: Karpacz

Okres realizacji projektu: 2018-2019

Kwota dofinansowania: 47 719,00 zł

Cel projektu: celem operacji była poprawa atrakcyjności turystycznej Gminy Karpacz, a tym samym obszaru LGD Partnerstwo Ducha Gór poprzez stworzenie punktów widokowyh. Celem operacji jest także poprawa dostepności do nowowytworzonej infrastruktury poprzez opracowaną mapę, a także stworzoną nową grę terenową, do której wykorzystano innowacyjne formy (kody QR oraz stemple).

Krotki opis: operacja polegała na zagospodarowaniu punktów widokowych w historycznie ugruntowanych osiach widokowych. Powstało 6 takich miejsc, o wyjątkowych walorach wypoczynkowych. 

Mapa tras spacerowych w Karpaczu.