Stworzenie obiektu rekreacyjno - kulturowego w Podgórzynie

Tytuł: Stworzenie obiektu rekreacyjno - kulturowego w Podgórzynie

Beneficjent: Stowarzyszenie Przyjaciół Podgórzyna - Pogórze

Gmina: Podgórzyn

Miejscowość: Podgórzyn

Okres realizacji projektu: 2018-2020

Kwota dofinansowania: 189 900,00 zł

Cel projektu: celem było udostępnienie "Obiektu Rekreacyjno-Kulturowego w Podgórzynie" dla mieszkańców, społeczności lokalnej obszaru LGD partnerstwo Ducha Gór i turystów.

Krótki opis: przedmiotem operacji była modernizacja budynku przy boisku w Podgórzynie oraz trybun widokowych. Obecnie w budynku znajduje się: izba historyczno - integracyjna, gdzie została przedstawiona historia całego obiektu i rola, jaką odgrywała w życiu lokalnej społeczności na przestrzeni dekad, a także pomieszczenia stanowiące zaplecze do aktywności rekreacyjnej. Odrestaurowane trybuny zdecydowanie działają na korzyść wydarzeń społecznych, gminnych, kulturowych itp.