Karkonoska wieś Ścięgny wydanie książki

Tytuł: Karkonoska wieś Ścięgny – wydanie książki

Grantobiorca: Stowarzyszenie „Ścięgny – moja wieś”

Gmina: Podgórzyn

Miejscowość: Ścięgny

Okres realizacji projektu: 05.2020 – 03.2021

Kwota dofinansowania: 20 000,00 zł

Cel projektu: Udostępnienie co najmniej 500 osobom (mieszkańcom wsi Ścięgien oraz turystom) historii i dziedzictwa lokalnego wsi Ścięgny poprzez wydanie w 2020 r. książki pt. „Karkonoska wieś Ścięgny”.

Krótki opis: projekt polegał na stworzeniu książki o wsi Ścięgny, która wiązała się również z akcją wyszukiwania i zbierania zdjęć związanych z powojenną historią miejscowości. Treść książki opiera się na historii Ścięgien od II Wojny Światowej do czasów współczesnych. Dodatkowo wydanie zawiera płytę ze zdjęciami miejscowości.

 

______________________________________________
Wytworzył: LGD Partnerstwo Ducha Gór | Paulina Lulek
Opublikowano: 21.09.2021