Św. Nepomucen tożsamość i dziedzictwo kulturowe wczoraj, dziś i jutro

Tytuł: „Św. Nepomucen – tożsamość i dziedzictwo kulturowe wczoraj, dziś i jutro”

Grantobiorca: Rzymskokatolicka Parafia pw. Św. Trójcy w Podgórzynie

Gmina: Podgórzyn

Miejscowość: Podgórzyn

Okres realizacji projektu: 05.2020 – 03.2021

Kwota dofinansowania: 20 000, 00 zł

Cel projektu: zachowanie i podtrzymanie dziedzictwa kulturowego: kultu św. Nepomucena oraz udostępnienie min. 50 osobom w okresie od maja 2020 do marca 2021 r.

Krótki opis: w projekcie przewidziano trzy działanie:

Działanie 1: odrestaurowanie figury Św. Nepomucena, stojącej przy Kościele pw. Św. Trójcy w Podgórzynie. Parafia przeprowadziła prace konserwacyjne, w celu zatrzymania procesu degradacji rzeźby i przywrócenia jej stanu pierwotnego;

Działanie 2: spotkania ze społecznością lokalną dot. postaci św. Nepomucena, mające na celu przywrócenie w świadomości społeczności lokalnej kultu św. Nepomucena;

Działanie 3: spotkania katechetyczne z dziećmi dot. ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatu, w kontekście postaci i znaczenia św. Nepomucena (wg wierzeń Świety chronił miejscową ludność przed suszą i powodzią). Przekazanie dzieciom,w trakcie pieciu spotkań jak ważna jest ochrona przyrody, dbałość o środowisko dla życia człowieka i wszystkiego, co istnieje na Ziemi. 

 

______________________________________________
Wytworzył: LGD Partnerstwo Ducha Gór | Paulina Lulek
Opublikowano: 21.09.2021