Znikająca Architektura Sudecka plener artystyczny

Tytuł: Znikająca architektura sudecka – plener artystyczny

Grantobiorca: Ochotnicza Straż Pożarna w Szklarskiej Porębie

Gmina: Szklarska Poręba

Miejscowość: Szklarska Poręba

Okres realizacji projektu: 05.2020 – 03.2021

Kwota dofinansowania: 20 000, 00 zł

Cel projektu: pokazanie / udostępnienie dziedzictwa kulturowego jakim jest architektura domów sudeckich 500 mieszkańcom i turystom odwiedzającym Szklarską Porębę w drugiej połowie 2020 roku i pierwszym kwartale 2021 roku.

Krótki opis:

Działanie 1: edukacja mieszkańców i turystów na temat architektury domów sudeckich na przykładzie zabudowań Szklarskiej Poręby. W ramach działania zorganizowano plener artystyczny.

Działanie 2: prezentacja architektury domów sudeckich jako dziedzictwa kulturowego. W ramach działania zrealizowano:

- wernisaż prac stworzonych podczas pleneru;

- wydano katalog z pracami artystów;

- przygotowano filmy poświęcone dawnej architekturze sudeckiej, prezentujące pracę artystów podczas pleneru  oraz pokazano architekturę sudecką oczami dzieci.

 

______________________________________________
Wytworzył: LGD Partnerstwo Ducha Gór | Paulina Lulek
Opublikowano: 21.09.2021