Historia Haftem Pisana

Tytuł: Historia haftem pisana

Grantobiorca: Stowarzyszenie Karkonoskie Zachełmie

Gmina: Podgórzyn

Miejscowość: Zachełmie

Okres realizacji projektu: 05.2020 – 06.2021

Kwota dofinansowania: 20 000,00 zł

Cel projektu: wzmocnienie tożsamości lokalnej u co najmniej 160 mieszkańców poprzez zgromadzenie, digitalziację i prezentację wzorów Haftu Zachełmiańskiego oraz innych zasobów kulturowych i przyrodniczych Zachełmia i Karkonoszy. 

Krótki opis: projekt opierał się na pięciu etapach:

  1. Zgromadzeniu eksponatów na wystawę stałą, poświęconą haftowi i koszulom zachełmiańskim oraz tradycjom architektonicznym Karkonoszy.
  2. Opracowaniu prezentacji „Starej Remizy” w technologii 3D (wirtualna wycieczka)
  3. Digitalziacji (przekształceniu analogowych materiałów na cyfrowe odpowiedniki) materiałów archiwalnych w formie plików JPG. Do realizacji tego punktu niezbędne było zakupienie profesjonalnego skanera, dzięki któremu w CDiAT "Stara Remiza" został uruchomiony stały punkt digitalizacji.
  4. Opracowaniu prezentacji multimedialnej na monitory dotykowe w programie Infokiosk
  5. Organizacji „Dni Dziedzictwa” w Starej Remizie

 

______________________________________________
Wytworzył: LGD Partnerstwo Ducha Gór | Paulina Lulek
Opublikowano: 21.09.2021