Promocja obszaru LGD Partnerstwo Ducha Gór poprzez wydanie albumu o lokalnych zasobach kulturowych i walorach turystyczno przyrodniczych pod wspólnym hasłem Kraina Ducha Gór

Tytuł: Promocja obszaru LGD Partnerstwo Ducha Gór poprzez wydanie albumu o lokalnych zasobach kulturowych i walorach turystyczno – przyrodniczych pod wspólnym hasłem – Kraina Ducha Gór

Grantobiorca: Ochotnicza Straż Pożarna w Łomnicy

Gmina: Mysłakowice

Miejscowość: Łomnica

Okres realizacji projektu: 05.2020 – 12.2020

Kwota dofinansowania: 50 000,00 zł

Cel projektu: promocja całego obszaru LGD Partnerstwo Ducha Gór pod wspólnym szyldem – Kraina Ducha Gór.

Krótki opis: Projekt obejmował wydanie albumu promującego zasoby kulturowe i walory turystyczne obszaru LGD Partnerstwo Ducha Gór.

______________________________________________
Wytworzył: LGD Partnerstwo Ducha Gór | Paulina Lulek
Opublikowano: 24.09.2021