Kraina Ducha Gór filmowo

Tytuł: Kraina Ducha Gór filmowo

Grantobiorca: Fundacja Partnerstwo Ducha Gór

Gmina: Mysłakowice    

Miejscowość: Mysłakowice

Okres realizacji projektu: 05.2021 – 10.2021

Kwota dofinansowania: 50 000, 00 zł

Cel projektu: promocja obszaru Krainy Ducha Gór za pomocą materiałów filmowych dotyczących tradycji obszaru, aktualnych wydarzeń oraz Festiwalu Ducha Gór

Krótki opis: projekt polegał na wykonaniu 3 filmów, 5 minutowych w zakresie zasobów, potencjału, rozwoju, bogactwa tradycji, współczesnych obszarów rozwoju Krainy Ducha Gór.

 

FILM KML

FILM FESTIWAL DUCHA GÓR

______________________________________________
Wytworzył: LGD Partnerstwo Ducha Gór | Paulina Lulek
Opublikowano: 24.09.2021