Wenecja Karkonoszy-Kwiatowy Festiwal Ducha Gór

 

Tytuł: Wenecja Karkonoszy-Kwiatowy Festiwal Ducha Gór

Grantobiorca: Stowarzyszenie EUROJEDYNKA

Gmina: Kowary

Miejscowość: Kowary

Okres realizacji projektu: 05.2021-09.2021

Kwota dofinansowania: 30 000,00 zł

Cel projektu: Projekt ma na celu zwiększenie zaangażowania społeczności lokalnej do 100 osób we wspólną organizację 1 wydarzenia w postaci Festiwalu Ducha w 2021 r. na obszarze LSR oraz promocja produktów lokalnych”.  

Krótki opis: Realizacja projektu opierała się na następujących działaniach:

1. Wybór i następnie udekorowanie kwiatami 8 mostków, które stały się elementem organizowanego festiwalu oraz festiwalowej gry terenowej.

2. Organizacja 6 godzinnego wydarzenie kulturalnego w ramach Festiwalu Ducha Gór, którego celem była prezentacja walorów kulturowych i przyrodniczych obszaru, integracja społeczności lokalnej wokół wspólnej idei oraz zaprezentowanie regionu turystom jako obszaru przyjaznego i ciekawego, oferującego oryginalne i niepowtarzalne produkty lokalne.

______________________________________________
Wytworzył: LGD Partnerstwo Ducha Gór | Julia Kopczyk
Udostępnił: Julia Kopczyk
Opublikowano: 11.10.2021