Muzyka, oddech i ekologia na górskim szlaku

 Tytuł: Muzyka, oddech i ekologia na górskim szlaku

Grantobiorca: Stowarzyszenie Teatralne Teatr „Cinema”

Gmina: Piechowice

Miejscowość: Michałowice

Okres realizacji projektu: 04.2021-06.2021

Kwota dofinansowania: 30 000,00 zł

Cel projektu: Włączenie nowego wydarzenia „Muzyka, oddech i ekologia na górskim szlaku” w realizację Festiwalu Ducha Gór w 2020 roku i umożliwienie uczestnictwa około 420 osobom w nowatorskich wydarzeniach kulturalnych o wysokim poziomie artystycznym nawiązującym do historii i bogactwa kulturowego regionu Karkonoszy.

Krótki opis: W ramach festiwalu zrealizowano następujące działania:

  1. Trzy koncerty pod wspólnym tytułem „Oddech Ducha Gór”
  2. Spektakl teatralny „Prorok”
  3. Sprzątanie szlaków turystycznych – akcja „Nerka”
  4. Kawiarnia „Lotna”- food art.

______________________________________________
Wytworzył: LGD Partnerstwo Ducha Gór | Julia Kopczyk
Udostępnił: Julia Kopczyk
Opublikowano: 05.07.2021