W ogrodzie Ducha Gór

 Tytuł: W ogrodzie Ducha Gór

Grantobiorca: Fundacja „BIKE PLANET”

Gmina: Karpacz

Miejscowość: Karpacz

Okres realizacji projektu: 06.2021-09.2021

Kwota dofinansowania: 30 000,00 zł

Cel projektu: Włączenie i integrowanie mieszkańców miejscowości poprzez organizację wydarzenia opartego na historii i dziedzictwie kulturowym obszaru LGD jakim jest historia Karkonoskich Laborantów i legenda o Duchu Gór.

Krótki opis: W ramach wydarzenia odbyły się:

  1. Warsztaty dla dzieci i dorosłych związane z przyrodą, kulturą Karkonoszy.
  2. Interaktywne pokazy i inscenizacje nawiązujące do laborantów i legend Karkonoskich.
  3. Gra terenowa z Gildią Przewodników Sudeckich.
  4. Koncert zespołu Szyszak.

______________________________________________
Wytworzył: LGD Partnerstwo Ducha Gór | Julia Kopczyk
Udostępnił: Julia Kopczyk
Opublikowano: 01.10.2021r.