26.11.2019 r. Konferencja kończąca projekt "Zrównoważony ruch turystyczny w Sudetach Zachodnich na pograniczu polsko-czeskim"

W dniu 26.11.2019r. w Hotelu "Kryształ" w Szklarskiej Porębie odbyła sie konferencja zamykająca Projekt współpracy " Zrównoważony ruch turystyczny w Sudetach Zachodnich na pograniczu polsko-czeskim". Konferencję zorganizowała Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Gór we współpracy z partnerami: Lokalna Grupa Działania Kwiat Lnu i LAG Rozvoj Tanavaldska. Tematem przewodnim konferencji był zrównowazony ruch turystyczny na obszarze objętym współpracą. Prelekcję poświecone były po pierwsze obowiązującym w turystyce trendom światowym, po drugie wykorzystaniu Produktów Lokalnych jako narzędzi rozwoju turystyki zrównowazonej i ekologicznej. Podsumowanie projektu i jego przebiego omówiły - Dorota Goetz - Prezes LGD Partnestwo Ducha Gór i Bożena Pełdiak - Prezes LGD Stowarzyszenie Kwiat Lnu. Podczas konferencji wręczono certyfikaty Karkonoskiej Marki Lokalnej dla nowych uzytkowników. Spotkanie zakończono uroczystym obiadem. Serwowane dania Szef Kuchni Hotelu "Kryształ" przygotował z wykorzystaniem produktów lokalnych certyfikowanych KML.

Link do FB

ologowanie 2020