Miejsca promujące nasz region w ramach projektu współpracy"Zrównoważony ruch turystyczny w Sudetach Zachodnich na pograniczu polsko-czeskim"

1. Muzeum Ziemi JUNA - Strażnica Walońska- Szklarska Poręba 2.Informacja Turystyczna Szklarska Poręba 3.Centrum Dziedzictwa i Aktywności Twórczej „Stara Remiza” w Zachełmiu 4.Muzeum Sentymentów w Kowarach 5.Mała Japonia Ogród Japoński w Przesiece 6.Skarbiec Ducha Gór – Galeria Produktu Lokalnego/Informacja Turystyczna 7.OŚRODEK U MUSA Karpacz 8.Piekarnia "UliJanka". Pracownia Dobrego Chleba i Ciastek 9.Gminna Informacja Turystyczna - Wieża Widokowa w Radomierzu 10.Camp 66 Miejsca zostały wybrane na podstawie następujących kryteriów: członkostwo w LGD, zgłoszenia udziału w projekcie, dotychczasowa współpraca, przekonanie i zrozumienie idei turystyki zrównowazonego rozwoju i wiedza na temat miejsc mniej zaludnionych, do których należy kierować turystów, współpraca z Karkonoską Marką Lokalną. Niektóre z tych podmiotów posiadają gabloty z produktami KArkonoskiej MArki Lokalnej, a w ramach projektu zostaną wyposażone w materiały o naszym regionie wspomagające zrównoważony ruch turystyczny.

ologowanie 2020