Kowarskie Stragany

"Stowarzyszenie Miłośników Kowar zaprasza Mieszkańców i Turystów w dniu 4.07.2021, 1.08.2021 oraz 5.09.2021 na Starówkę Kowarską. Jarmark odbywać się będzie od godz. 11.00 do 17.00".

Zadanie realizowane jest ze środków przyznawanych przez LGD Partnerstwo Ducha Gór w ramach projektu grantowego "Włączenie społeczne poprzez realizację Festiwalu Ducha Gór" w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego prez społeczność", objętego PROW na lata 2014 - 2020 dla operacji realizowanych w ramach projektu grantowego LGD Partnerstwo Ducha Gór "Kowarskie Stragany - jarmark produktu lokalnego w Krainie Ducha Gór".