Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo Ducha Gór" 

ul. 1 Maja 9 lok. użytkowy 2, 
58-530 Kowary, woj. dolnośląskie 

tel. +48 75 644 21 65

sekretariat@duchgor.org | www.duchgor.org


  • KRS: 0000321321
  • NIP: 611-266-36-54
  • REGON: 020906334
  • konto: Santander Bank Polska 17 1090 1926 0000 0001 2100 6746

ⓘ DORADZTWO DLA WNIOSKODAWCÓW

Spotkania odbywają się od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-14.00 w siedzibie LGD Partnerstwo Ducha Gór (lub w miejscach i terminach wskazanych przez biuro LGD Partnerstwo Ducha Gór).

Obowiązują wcześniejsze zapisy!