Szkoła Liderów PAFW

 

"Rekrutacja do XVII edycji Programu Liderzy PAFW trwa między 1 lutego a 1 marca 2021 r. o godz. 23:59.

Aby się zgłosić, należy wypełnić FORMULARZ REKRUTACYJNY dostępny po zarejestrowaniu i zalogowaniu na naszej stronie.  Do formularza należy dołączyć CV oraz dwie rekomendacje. 

Rekomendacje >> muszą być aktualne (datowane na styczeń/ luty 2021) i przygotowane na potrzeby rekrutacji do Programu Liderzy PAFW. Może je napisać przełożony/a, współpracownik/czka, współrealizator/ka projektu, absolwent/ka Programu Liderzy PAFW - po prostu każda osoba, która opisze/ zaświadczy, że pełnisz rolę liderską, w jaki sposób to robisz, jak to wpływa na środowisko lokalne lub sprawę, na rzecz której działasz. [...]"

 

Więcej informacji:

O programie.

O rekrutacji. 

 

 

______________________________________________
Wytworzył: Stowarzyszenie  LGD Partnerstwo Ducha Gór | Paulina Lulek
Opublikowano: 23.02.2021