Warsztaty Refleksyjne w partnerskich LGD

W dniu 19.02.2021 prezes Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Gór Dorota Goetz, wzięła udział w Warsztach Refleksyjnych dot. 2020 r. organizowanych przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Izerskie (9.00-12.00) oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kwiat Lnu (12.00-15.00).

W dniu 23.02.2021 r. prezes Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Gór Dorota Goetz, wzięła udział również w Warsztacie Refleksyjnym dot. 2020 r. Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie. 

Podczas warsztatów analizowano proces wdrażania LSR danego LGD w 2020, stan aktualny narastająco, spełnienie wskaźników, wykorzystanie środków finansowych, jego efekty oraz zmiany w otoczeniu LSR.  Poruszano równiez tematy dotyczące przyszłości Leadera/RLKS w okresie 2021-22 (aktualizacja LSR i dodatkowe środki), okres przygotowawczy do nowego okresu 2021-27 oraz nowe priorytety w okresie 2021-27. 

Ponadto kazde LGD zwracało uwagę na sposoby funkcjonowania w 2020 r. i obecnie w warunkach pandemii, zabezpieczeniach i stosowanie reżimu sanitarnego,  realizacji projektów - operacji, doradztwa i trudności z jakimi wszyscy się spotkali. Przedmiotem warsztatów refleksyjnych był również Plan Komunikacji, Plan Szkoleń LGD oraz dodatkowe działania i projekty w kazdym LGD, korztstanie z innych środków niż PROW 2014-2020.

______________________________________________
Wytworzył: LGD Partnerstwo Ducha Gór | Dorota Goetz
Udostępnił: Dorota Goetz
Opublikowano:  23.02.2021
Zmodyfikowano: