21.06.2017 r. Posiedzenie Zarządu LGD

W dniu 21.06.2017 r. zaplanopwano posiedzenie Zarządu LGD Partnerstwo Ducha Gór w celu zatwierdzenia sprawozdania 

 finansowego za rok 2016.