Spotkanie grupy roboczej ds. Festiwalu Ducha Gór

 

W dniu 08. maja 2017 r. odbyło się kolejne spotkanie Grupy Roboczej ds. projektu grantowego: Włączenie społeczne poprzez realizację Festiwalu Ducha Gór. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele lokalnych organizacji pozarządowych oraz przedstawiciele gminnych osrodków kultury oraz lokalnych samorządów.

Kolejne spotkanie Grupy Roboczej ds. Festiwalu Ducha Gór odbędzie się 12. czerwca 2017 r. w godz. 14.00-16.00, w Biurze LGD Partnerstwo Ducha Gór w Karpaczu.