Konferencja podsumowującja wdrażanie działań delegowanych PROW 2014-2020

02.12.2021r. we Wrocławiu przedstawicielka Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Ducha Gór- Dorota Goetz uczestniczyła w „Konferencji podsumowującej wdrażanie działań delegowanych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w województwie dolnośląskim” organizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.

W trakcie konferencji przedstawiono:

  • „Rozwój obszarów wiejskich poprzez realizację operacji „Scalanie gruntów” w ramach PROW 2014-2020” - Dyrektor Dolnośląskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych p. Lesław Wołcz
  • „Oddolne inicjatywy i partycypacja - Projekty Grantowe”– Prezes LGD Partnerstwo Ducha Gór p. Dorota Goetz
  • „Podsumowanie przeprowadzonych naborów wniosków o przyznanie pomocy dla działań wdrażanych przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego w ramach PROW 2014-2020” – Inspektor w Wydziale Wdrażania p. Katarzyna Jędrzejczak
  • „Raport podsumowujący PROW 2014-2020 w zakresie przeprowadzonych czynności kontrolnych, weryfikacji PZP, weryfikacji naborów i rozpatrzonych protestów” – Kierownik Działu Kontroli p. Paweł Ćwięka
  • „Efekty wdrażania PROW 2014-2020 na podstawie rozliczonych wniosków o płatność” – Kierownik Działu Autoryzacji Płatności i Sprawozdawczości p. Paweł Kucharski.

Prezes Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Ducha Gór Dorota Goetz w swojej prezentacji przedstawiła uczestnikom konferencji jak lokalne grupy działania na Dolnym Śląsku realizują w ramach wdrażania LSR objętych PROW na lata 2014-2020 projekty grantowe, których celem jest wzrost atrakcyjności obszaru oraz wzmocnienie kapitału społecznego.

Źródło

______________________________________________
Wytworzył: LGD Partnerstwo Ducha Gór | Julia Kopczyk
Udostępnił: Julia Kopczyk
Opublikowano: 03.12.2021r.