"Smaki Ducha Gór"

Rusza realizacja projektu pn. Utworzenie firmy usługowej w zakresie usług cateringowych pod nazwą „SMAKI DUCHA GÓR”. Dnia 06.04.2022 r. została podpisana umowa (nr 01372 - 6935 – UM 01 12105/21) z Urzędem Marszałkowskim.

Operacja ma na celu utworzenie nowego miejsca pracy poprzez samozatrudnienie wnioskodawcy, poprzez uruchomienie działalności gospodarczej polegającej na oferowaniu usług cateringowych na obszarze LGD Partnerstwo Ducha Gór.

 

______________________________________________
Wytworzył: LGD Partnerstwo Ducha Gór | Julia Kopczyk
Udostępnił: Julia Kopczyk
Opublikowano: 25.04.2022 r.