SPOTKANIE FOKUSOWE Z MŁODZIEŻĄ

W poniedziałek 12.09.2022r. w Kowarach, odbyło się spotkanie fokusowe w sprawie tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027, spotkanie poświęcone zostało młodzieży z obszaru LGD Partnerstwo Ducha Gór.

Główną ideą wydarzenia była aktywizacja oraz włączenie młodego pokolenia w proces współdecydowania w sprawach dla nich najistotniejszych. Zakładamy, że nowy dokument będzie wyrażał potrzeby młodych mieszkańców regionu i znajdzie najbardziej adekwatne sposoby do realizacji nowych zamierzeń, a kolejne lata w znaczący sposób przyczynią się do poprawy sytuacji młodzieży w naszym podkarkonoskim regionie.

Dziękujemy Panu Bohdanowi Kamińskiemu za prowadzenie spotkania, młodzieży za przybycie i udział w spotkaniu fokusowym oraz Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Kowarach, za bezpłatne udostępnienie sali.

______________________________________________

Wytworzył: LGD Partnerstwo Ducha Gór | Marta Weinke
Udostępnił: Marta Weinke
Opublikowano: 17.09.2022
Zmodyfikowano: