Konkurs nr 7/2023 dla partnerów KSOW

Informujemy, że Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi ogłosił konkurs nr 7/2023 dla partnerów KSOW. Link do ogłoszenia o konkursie: https://dolnoslaskie.ksow.pl/aktualnosc/konkurs-nr-7-2023-dla-partnerow-ksow

Wnioski o wybór operacji należy składać w dniach od 5 do 22 grudnia 2022 r. Prosimy o zapoznanie się ze wszystkimi załącznikami,  w szczególności z regulaminem konkursu, wzorem umowy, formularzem wniosku o wybór operacji i instrukcją jego wypełniania, podręcznikiem kwalifikowalności oraz limitami środków przewidzianymi na realizację operacji w ramach konkursu.

Informacji na temat konkursu udzielają:

Daria Lewandowska, tel. 71 776 98 22, e-mail: daria.lewandowska@dolnyslask.pl,

Anna Terlecka-Krowicka, tel. 71 776 98 22, e-mail: anna.terlecka-krowicka@dolnyslask.pl

 

______________________________________________
Wytworzył: LGD Partnerstwo Ducha Gór | Marta Weinke
Udostępnił: Marta Weinke
Opublikowano:  23.11.2022 
Zmodyfikowano: