Lokalny Program Stypendialny 2017/2018

Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Gór oraz gminy partnerskie informują, że  została uruchomiona druga edycja Lokalnego Programu Stypendialnego na rok akademicki 2017/2018 dla Studentów pochodzących z obszaru LGD Partnerstwo Ducha Gór. Stypendium jest przyznawane w ramach Lokalnego Programu Stypendialnego "Agrafka Agory" współfinansowanego ze środków Akademii Rozwoju Filantropii oraz przy wsparciu gmin: Mysłakowic, Karpacza. Szklarskiej Poręby oraz Podgórzyna.
 
Wysokość stypendium to 380 zł miesięcznie, przez okres 9-ciu miesięcy, od października 2017 do czerwca 2018 r. Łączna wysokość 1 stypendium to 3.420 zł.
 
Wnioski można składać w biurze LGD: ul. Konstytucji 3 maja 25, 58-540 Karpacz, tel. 75 644 21 65 do dnia 25.10.2017 r.
 
Organizatorem konkursu jest LGD Partnerstwo Ducha Gór oraz gmina: Mysłakowice, Karpacz, Szklarska Poręba, Podgórzyn.