Użytkownicy Karkonoskiej Marki Lokalnej rok 2022

 Poniżej prezentujemy zestawienie użytkowników znaku Karkonoskiej Marcki Lokalnej "Skarby Ducha Gór" - podmioty posiadające prawo do posługiwania się znakiem Karkonoskiej Marki Lokalnej w 2022 r.

ZESTAWIENIE