Konsultacje do nowej strategii LGD - aktualizacja harmonogramu 2023

Uprzejmie informujemy o aktualizacji spotkań konsultacyjnych do nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027. Spotkania zaplanowane na marzec 2023 r. odbędą się w innym terminie, o czym będziemy Państwa niebawem informować. Pozostałe spotkania pozostają bez zmian.

Harmonogram spotkań przedstawia się następująco:

23.01.2023 godz. 13:00 - Spotkanie z Kołami Gospodyń Wiejskich, Gminny Ośrodek Kultury, ul. Daszyńskiego 29, Mysłakowice

24.01.2023 godz. 14:00 - Spotkanie z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi, Centrum Aktywności Społecznej, ul. Żołnierska 13, Podgórzyn

25.01.2023 godz. 10:00 - Spotkanie z JST (samorządowcy), Urząd Miejski w Kowarach, ul. 1 Maja 1a, Kowary, Sala Rajców

31.01.2023 godz. 10:00 - Spotkanie z rolnikami, Centrum Aktywności Społecznej, ul. Żołnierska 13, Podgórzyn

20.02.2023 godz. 14:00 - I Warsztat Strategiczny, Centrum Aktywności Społecznej, ul. Żołnierska 13, Podgórzyn

22.02.2023 godz. 14:00 - spotkanie z mieszkańcami Jeleniej Góry dot. współpracy między miastem a wsią, Urząd Miasta w Jeleniej Górze, ul. Sudecka 29, Jelenia Góra, sala nr 13

23.02.2023 godz. 14:00 - II Warsztat Strategiczny, Centrum Aktywności Społecznej, ul. Żołnierska 13, Podgórzyn

 

_____________________________________________

Wytworzył: LGD Partnerstwo Ducha Gór | Marta Weinke
Udostępnił: Marta Weinke
Opublikowano: 21.02.2023
Zmodyfikowano: