Stypendyści na rok akademicki 2017/2018

Informujemy, że po rozpatrzeniu złożonych wniosków, decyzją Komisji Stypendialnej Lokalnego Programu Stypendialnego Agrafka Agory do przyznania stypendium wybrano następujące osoby z poszczególnych gmin partnerskich z obszaru LGD:

Kamila Nykiel - Gmina Podgórzyn

Antoni Rzepczyński - Gmina Karpacz

Paweł Peplak - Gmina Szklarska Poręba

Uroczyste wręczenie stypedniów odbędzie się 20. grudnia 2017 r. na godz. 16.00 podczas Walnego Zebrania LGD Partnerstwo Ducha Gór, zaplanowanego w Podgórzynie, przy ul. Żołnierskiej 13.

GRATULUJEMY!

LGD Partnerstwo Ducha Gór

O Lokalnym Programie Stypendialnym Agrafka Agory:

Lokalny Program Stypendialny Agrafka Agory na naszym terenie został zainicjowany przez Zarząd LGD Partnerstwo Ducha Gór. Partnerami Programu są: Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Fundacja Agory, Gminy: Mysłakowice,  Szklarska Poręba, Podgórzyn, Karpacz oraz lokalni producenci zrzeszeni w Karkonoskiej Marce Lokalnej oraz LGD Partnerstwo Ducha Gór.

Celem Programu Stypendialnego dla Studentów „Agrafka Agory” jest: wspieranie studentów szczególnie uzdolnionych i znajdujących się w trudniejszej sytuacji materialnej, wzmacnianie więzi społecznych młodych ludzi z regionem oraz gminą lub miastem z którego pochodzą, zaangażowanie młodych ludzi w działania na rzecz naszego całego obszaru LGD oraz gmin/miast.