PRACE NAD POLSKO-CZESKIM PROJEKTEM WSPÓŁPRACY`

W dniu 21. listopada 2017 r. w Jiřetínie pod Bukovou odbyło się drugie spotkanie Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Ducha Gór z naszymi czeskimi partnerami, z którymi już na etapie tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020, zaplanowaliśmi realizację projektu współpracy. Nasi czescy partnerzy to dwie lokalne grupy działania: MAS Rozvoj Tanvaldska oraz MAS Frýdlantsko, po polskiej stronie partnerem jest także LGD Kwiat Lnu.

W ramach zaplanowanego projektu współpracy: Promocja miedzynarodowa obszaru, produktów turystycznych, marki loaklnej, sieciujących tematycznie zasoby, usługi i produkty zaplanowano m.in. konferencję partnerską, druk 10 rodzajów wydawnictw promocyjno-turystycznych oraz wizytę studyjną u partnerów czeskich.