31 stycznia 2019 roku biuro LGD ZAMKNIĘTE

Informujemy, że w dniu 31.01.2019 r. biuro LGD będzie zamknięte, ze względu na uczestnictwo pracowników biura w Warsztacie Refleksyjnym, który odbędzie się w Podgórzynie. Warsztat Refleksyjny odbywa się w ramach ewaluacji wewnętrznej. Każde LGD jest zobowiązane do podsumowania roku ubiegłego, zgodnie z Wytycznymi nr 5/3/2017 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W warsztatcie refleKsyjnym biorą uDział pracownicy biura, członkowie Zarządu, Rady, wnioskodawcy, członkowie LGD oraz przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego i innych LGD.