25.02.2019 spotkanie Zarządu LGD Partnerstwo Ducha Gór w Podgórzynie

W dniu 25.02.2019 r. odbyło się spotkanie zarządu LGD Partnerstwo Ducha Gór. Spraw wiele, w tym dyskusje dot. Festiwalu Ducha Gór, Karkonoskiego Jarmarku Lokalnego, sklepiku z produktami lokalnymi oraz kwestie ogłaszanych grantów. Dyskusja również o Programie "Działaj Lokalnie" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności - złożyliśmy wniosek, mamy ogromną nadzieję zostać Afiliowanym Ośrodkiem Działaj Lokalnie!