Konferencja projekt współpracy

 W dniu 26.03.2019 r. LGD Partnerstwo Ducha Gór wraz z LGD Kwiat Lnu przebywało na konferencji u czeskiego partnera w Centrum Sylvatica w Jiřetínie pod Bukovou w ramach projektu : 

„Zrównoważony ruch turystyczny w Sudetach Zachodnich na pograniczu polsko-czeskim”. 

W spotkaniu uczestniczyli : pracownicy biura LGD PGD oraz wytwórcy z Karkonoskiej Marki Lokalnej " Skarby Ducha Gór". Zaprezentowano produkty  wraz z nową ulotką o Karkonoskiej Marce. Ponadto prezes LGD PDG - Dorota Goetz opowiedziała o działaniach, jakie będą realizowane w ramach projektu współpracy zarówno po stronie czeskiej jak i polskiej. Natomiast prezes LGD Kwiat Lnu Pani Bożena Pełdiak opowiedziała o założeniach wynikąjacych z projektu dla LGD Kwiat Lnu oraz przedstawiła grupę osób reprezentującą: ośrodki kultury, biura podróży, miejsca informacji turystycznej z terenu gmin członkowskich. Celem spotkania poza przedstawieniem założeń projektu było zapoznanie się obu grup i wymiana doświadczeń o rozłożeniu ruchu turystycznego.