Projekt Dolnośląska Zielona Dolina

 loga 06 2019

Realizujemy projekt wspólnie z Dolnośląską Zieloną Doliną!


Z przyjemnością informujemy, że wspólnie z Dolnośląską Zieloną Doliną DOZEDO sp. z o. o. otrzymaliśmy dofinansowanie z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na realizację projektu pn. „Przeprowadzenie szkoleń w zakresie systemów jakości żywności wraz certyfikacją produktów regionalnych”.

Już wkrótce rozpoczniemy zapisy na szkolenia realizowane w dwóch blokach tematycznych:

(1)    Podstawowe zasady wytwarzania bezpiecznej żywności o podwyższonej jakości z    uwzględnieniem specyfiki produkcji regionalnej (podstawy GAP, GMP, GHP, HACCP); najważniejsze otocznie prawne dla produkcji rolnej i lokalnego przetwórstwa żywności (RHD, MOL, itp.)


(2)    Założenia Programu „Dolny Śląsk. Zielona Dolina Żywności i Zdrowia” i jego wsparcia dla rozwoju oferty dolnośląskiej żywności wysokiej jakości; wymagania systemu certyfikacji „Zielona Dolina Żywności i Zdrowia”; przygotowanie producentów rolnych i zakładów przetwórczych do spełnienia w praktyce wymagań systemu certyfikacji „Zielona Dolina Żywności i Zdrowia”.


Po ukończonym szkoleniu, zainteresowani hodowcy, producenci rolni, przetwórcy będą mogli poddać procesowy certyfikacji swoje produkty i uzyskać Certyfikat „Zielona Dolina Żywności i Zdrowia”, który przyznawany jest produktom:

  • pochodzącym z sektora rolno-spożywczego, hodowlanego lub szeroko pojętej bio-produkcji
  • charakteryzującym się niezmiennie wysokimi parametrami jakościowymi
  • stanowią produkt lokalny, a tym samym wizytówkę Dolnego Śląska
  • wytwarzanym na Dolnym Śląsku, z wykorzystaniem naturalnych surowców Regionu bądź swoistych technik lokalnych.


Dla pierwszych 10 podmiotów, którzy zgłoszą swoje produkty do certyfikacji, audyt certyfikacyjny przeprowadzimy bezpłatnie!

Już wkrótce zamieścimy informację o terminach szkoleń oraz formularz zgłoszeniowy!


Zapraszamy,