Blisko milion złotych na podejmowanie działalnosci gospodarczej!

Miło nam poinformować, że 28 czerwca 2019 r. po 3 latach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023, Prezes Zarządu LGD Partnerstwo Ducha Gór Dorota Goetz, podpisała w Urzędzie Marszałkowskim kolejny Aneks nr 5 do umowy ramowej. Otrzymaliśmy 11 % tzw "bonus" tj 770 tys. zł dodatkowych środków na przedsiębiorczość. 

Uzyskanie dodatkowych środków dla naszego regionu było możliwe dzięki osiągnięciu w wysokim stopniu wskaźników zaplanowanych do realizacji w tzw. 1-szym kamieniu milowym, czyli realizacji 1 etapu strategii w latach 2016-2018r. Udało się to dzięki wzorowej pracy biura LGD, Rady LGD, Zarządu oraz dobrej współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, członkami Lokalnej Grupy Działania oraz WNIOSKODAWCAMI, którzy dzielnie radzą sobie i rozliczają otrzymane środki!
Co to konkretnie oznacza? Dzięki naszej pracy blisko milion złotych (dokładnie 960.000 zł) będzie dostępnych w najbliższym konkursie jesienią 2019, w tym z bonusa, dodatkowych 770 000 zł środków trafi do naszych mieszkańców na podejmowanie działalności gospodarczej!