Zarząd Dolnośląskiej Sieci LGD 2019-2023

Prezes LGD Partnerstwo Ducha Gór w nowym składzie zarządu Związku Stowarzyszeń Dolnośląska Sieć Partnerstw LGD na kadencję 2019-2023: 
Agnieszka Kasina - Prezes #LokalnaGrupaDziałaniaDobraWidawa
Dorota Goetz - Wiceprezes #LGDPartnerstwoDuchaGór
Bożena Pełdiak - Członek zarządu #StowarzyszenieKwiatLnu. Przenosimy sekretariat sieci do LGD Dobra Widawa, do Oleśnicy.
 
Przed nami dużo pracy!