RUSZAJĄ KONKURSY NA PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI!!!

W dniu 05.08.2019r. ogłoszono nowe konkursy na podejmowanie działalności gospodarczej:

1.Ogłoszenie o naborze wniosków nr 8/2019 z dnia 05.08.2019 r. Podejmowanie działalności gospodarczej

Termin składania wniosków: 02.09.2019 – 27.09.2019

Max kwota pomocy: 80 000,00 zł

Limit środków w ramach naboru: 800.000,00 zł

2.  Ogłoszenie o naborze wniosków nr 10/2019  z dnia 05.08.2019 r. Podejmowanie działalności gospodarczej przez osoby z grup defaworyzowanych

Termin składania wniosków: 02.09.2019 – 27.09.2019

Max kwota pomocy: 80 000,00 zł

Limit środków w ramach naboru: 240.000,00 zł

 

link do ogłoszeń