Relacja wizyta stydyjna Kampinos

15.10.2019

W dniach 9-11 października 2019 roku odbyła się druga z zaplanowanych wizyt studyjnych na terenie
partnera KSOW w ramach operacji ,,Marka Lokalna Szansą Rozwoju Obszarów Wiejskich”. W wyjeździe
uczestniczyło 40 osób wyłonionych w wyniku rekrutacji z grona lokalnych przedsiębiorców, członków
stowarzyszeń, KGW, lokalnych liderów, przedstawicieli zarządów, biur, członków rad LGD,
koordynatorów gminnych, przedstawicieli sektora społecznego i publicznego zainteresowanych marką
lokalną z obszaru działania partnerów KSOW: Stowarzyszenia LGD Krasnystaw Plus, Stowarzyszenia
relacja z wizyty studyjnej KampinosLGD ,,Krajna Złotowska” oraz LGD ,,Partnerstwo Ducha Gór”.

relacja z wiysty studyjnej Kampinos